carobnakuca2016@gmail.com Ruđera Boškovića 4a 021/544-270 / 064/40-88-622 UPIS JE U TOKU SUBVENCIJE

Odgovori na najčešća pitanja vezana za finasijsku pomoć subvencije prilikom upisa deteta u predškolsku ustanovu:

Ko ima pravo na podnošenje zahteva za subvencije?

 

Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje finansijske pomoći ima lice koje neposredno brine o detetu (roditelj ili staratelj) koji je državljanin Republike Srbije i ima prebivalište na teritoriji grada Novog Sada.
Ako nakon Konkursa u PU Radosno detinjstvo u Novom Sadu, zbog popunjenosti kapaciteta nemate mogućnost upisa, stičete pravo na ostvarenje pomoći za upis u privatne licencirane vrtiće.
PU Čarobna kuća je jedan od tih.

Gde pronaći potrebnu dokumentaciju?

Formular i ostale detalje pogledajte na linku:

 
OPŠIRNIJE
 
 

 

Mogu li odmah upisati dete u privatnu predškolsku ustanovu i zatim posle toga podneti zahtev za odobrenjem subvencija?

 Ukoliko želite da odmah upišete dete u privatnu predškolsku ustanovu,  to napomenete u formularu.  Uz ovaj zahtev podnosite  potvrdu o upisu deteta u privatnu predškolsku ustanovu, kojoj će se dostaviti odluka o odobrenim subvencijama.
 

Kako se uplaćuju subvencije?

 Subvencije se isplaćuju roditeljima ili starateljima na račun

Gubimo li pravo na subvencije usred promene vrtića?

 Subvencije se ne gube usled promene vrtića

Gde mogu pronaći više informacija o subvencijama ?

 Sve ove informacije možete proveriti na sajtu grada Novog Sada www.novisad.rs i sajtu PU Radosno detinjstvo www.predskolska.rs

 

Kontakt
Ruđera Boškovića 4a
21000 Novi Sad
Tel.: 021/544-270
Mob.: 064/40-88-622
carobnakuca2016@gmail.com

Čarobna Kuća @ 2016. Sva prava su zadrzana. Zabranjeno kopiranje sajta i/ili sadrzaja bez dozvole. Dizajn - Izrada sajta Novi Sad